Een vuurtoren in de storm: Werken met ouders in een hoogconflictscheiding

Een scheiding is een ingrijpende gebeurtenis in het leven van ouders en kinderen. Het is intens, verwarrend, emotioneel ... het is een storm die woedt doorheen alle levensgebieden van alle betrokkenen. In de meeste gevallen gaat na een tijdje de storm liggen. Het systeem vindt opnieuw een evenwicht, iedereen vindt zijn plek, relaties krijgen een vernieuwde vorm.

Bij een hoogconflictscheiding, een vechtscheiding in de volksmond, gaat de storm niet liggen. Ouders en kinderen krijgen geen rust. De kwetsuren zijn te diep, de relaties staan onder hoogspanning, de patronen worden destructief… . Men zoekt naar éénzijdige verklaringen en oplossingen. Men verliest de complexiteit en de wederzijdse beïnvloeding uit het oog. Gevaar voor polarisatie loert om de hoek. Men wendt zich tot een rechter om uitspraken te doen, om rust te brengen, om te oordelen. Ouders die in dergelijke stormen terechtkomen, verdienden ondersteuning, vaak voelen ze eerder veroordeling.

Tijdens deze 3 dagen gaat Vanessa Maes, grondlegger van het Alianza project, met jullie dieper in op wat een hoogconflictscheiding is. Vanuit het motto dat begrip interventies creëert die groei bevorderen, gaat zij eerst definiëren wat het unieke is aan een hoogconflictscheiding. Zij belicht wat er gebeurt tussen de verschillende betrokkenen van het systeem. Zij bespreekt hoe de interne processen de ouders beïnvloedt in hun gedrag en licht toe hoe de maatschappelijke kijk deze ouders onzeker maakt en isoleert. In een tweede deel zoomt Vanessa Maes in op verschillende handvatten die steunend zijn om deze ouders houvast te bieden in de storm. Zij stelt jullie ook de toolbox voor hulpverleners voor, die ontwikkeld werd ter ondersteuning van het werken met ouders in een hoogconflictscheiding. Zij schetst een kader waarbinnen je individueel met één ouder aan de slag kan, vanuit een visie van parallel solo ouderschap.

De focus ligt op het versterken van de ouder in zijn ouderrol én het doel is het versterken van de ouderkind relatie waarbij de noden van het kind centraal staan, mits voldoende bestaansrecht te geven aan de relatie van het kind met de andere ouder.

Als hulpverlener moet je stevig staan om de storm die deze ouders, vaak in juridische procedures verwikkeld, in jouw praktijk binnenbrengen.

De theorie wordt aangevuld met het aanleren van concrete methodieken vanuit een heldere visie. Na 2 dagen kan je aan de slag vanuit een duidelijk kader in je werk met deze ouders en gezinnen. Op dag 3 is er ruimte voor eigen casussen en vragen vanuit de eigen praktijk.

TRAINER

Vanessa Maes, klinisch psycholoog (VUB) en systeemtherapeute ( IPRR) is de grondlegger van het Alianza project en was jarenlang werkzaam in CGG PassAnt vzw, waar ze ruime ervaring opdeed als psychotherapeute voor ouders in een hoogconflictscheiding. Momenteel heeft ze een privé praktijk waar ze ouders begeleidt in deze complexe scheidingen, maar ook bij rouw en verlies.

Ze is mede-auteur van het boek “Blijven staan ondanks de storm. Handvatten voor ouders in een hoogconflictscheiding” en ontwikkelde de toolbox “Blijven staan ondanks de storm. Handleiding voor hulpverleners. Hoe je als hulpverlener ouders in een hoogconflictscheiding kan begeleiden vanuit parallel solo ouderschap." Ze is een veelgevraagd spreker en trainer rond dit thema, in België en in Nederland.

DOELGROEP

Psychologisch en (ortho)pedagogisch geschoolden of therapeuten geschoold in menswetenschappen, die rond deze thematiek werken met ouders en gezinnen in een therapeutische of bemiddelingscontext

PRAKTISCH

Data : 21 maart 2023 - 2 mei 2023 - 13 juni 2023 (telkens van 09u30 tot 16u30)

Groepsgrootte : max 20 personen

WAAR

De Kluizerij - Aalstersedreef 1 - 1790 Affligem

PRIJS

- 630 euro + 21% BTW

(Toolbox inbegrepen)

INSCHRIJVEN

https://forms.gle/wbK4BxTrDn8nzsoD7

Een vuurtoren in de storm: Werken met ouders in een hoogconflictscheiding.
Een vuurtoren in de storm: Werken met ouders in een hoogconflictscheiding.
Een vuurtoren in de storm: Werken met ouders in een hoogconflictscheiding.

Inschrijven voor deze training?

Contacteer me