Systeemtherapeutisch werken met rouw

NIEUWE DATA !!!!

Na het verlies van een dierbare rouwt ieder op z’n eigen manier binnen een context van anderen. Partners en gezinsleden rouwen vaak verschillend om eenzelfde overlijden. Kinderen en jongeren hebben vaak specifieke noden. Er dient ruimte te zijn voor iedere rouwende en tegelijk moet er vaak ook gezorgd worden voor het geheel (de partnerrelatie/ het gezin). Hoe kunnen wij als hulpverleners hierbij aandacht hebben voor de complexiteit van dit geheel?

We staan stil bij de uitdagingen en meerwaarde van een relationele en dialogische blik in het werken met koppels en gezinnen in rouw. Wat zijn de aarzelingen bij onszelf én bij onze cliënten om ook partners en gezinsleden te betrekken in het therapeutische rouwproces? Hierbij maken we steeds de koppeling naar het psychotherapeutische werk: Wat betekent dit voor het concrete therapeutische werken met koppels en gezinnen in rouw? In deze twee dagen hebben we ook aandacht voor het betrekken van kinderen en jongeren in het gezinstherapeutische werk.

PRAKTISCHE INFORMATIE

TRAINER

An Hooghe is klinisch psycholoog en relatie-en gezinstherapeut.

De voorbije jaren werkte ze als klinisch psychologe op twee plaatsen: in haar privépraktijk en op Context, Centrum voor Relatie- & Gezinstherapie, U.Z. Leuven, waar ze ook als opleider verbonden is aan de postacademische opleiding Relatie- & Gezinstherapie, en ook al jaren een jaaropleiding ‘Rouw en verlies vanuit een systemisch kader’ verzorgt. Sinds ze doctoreerde in 2019 maakt ze deel uit van een internationaal netwerk van experten rond rouw.

An Hooghe is één van de gezichten van het centrum “Verbinding in verlies”, een expertisecentrum met gelijkgezinden, waar er professionele zorg kan aangeboden worden aan mensen in rouw, én vorming kan gegeven worden aan andere hulpverleners die hier houvasten in zoeken.

WANNEER

18 januari, 19 januari en 9 februari 2023

WAAR

De Kluizerij - Aalstersedreef 1 - 1790 Affligem

PRIJS

- 560 euro + 21% BTW

Inschrijven voor deze training?

Klik hier!